HJÄLPMEDEL ÄR FRAMTIDEN – OCH VÅR IDÉ

Helpforyou.se ägs av Sakta Safe & Active. Tillsammans är de båda bolagen den största och ledande hjälpmedelskedjan i Sverige. Vi arbetar med två varumärken och vi ger samma utbud av produkter och tjänster till våra kunder.

Vi leder utvecklingen med att nå ut till fler som behöver våra produkter och tjänster. Våra butiker erbjuder det bästa och mest kompletta utbudet i Sverige av hjälpmedel och smarta produkter för hälsa och välbefinnande. Det unika kunderbjudandet riktar sig främst till privatpersoner men också till vårdgivare, företag och föreningar.

Vi har nära samarbete med andra företag som verkar i närliggande områden. Ett sådant exempel är Bostadsanpassning där vi samarbetar med Bohemma AB. www.bohemma.se .

Vi är engagerade i hur man fördelar hjälpmedel i Sverige. Vi förordar att var och en själv får avgöra vad som kan vara mest lämpligt och passande (se 7 kapitel i  Patient lagen 2014). Vi är övertygade om att det fria valet gynnar användandet.

Vårt urval av produkter har alltid en strävan att uppfylla de kvalitets- och lagkrav som ställs enligt medicintekniskt regelverk samt gällande EU direktiv.